Sojila

Aquila Day Tour

Ukuvakasha kosuku okugcwele ezindaweni ezigcinelwe umdlalo ze-Aquila. Kusebangeni lamahora amabili ukusuka eKapa kudabula izintaba ezinhle ezishisayo, ngokusebenzisa isifunda i-Overberg. Kuhanjiswa iziphuzo emugqeni, kulandele isidlo sasemini kanye nomdlalo wamahora amathathu wokushayela ngamathuba amakhulu okubona amakati, izindlovu, amadube nezinye izinhlobo zasendle ezihlanzekile. Ngemuva kohambo sibuyela eKapa bese sivalelisa kumlungisi.

big five elephant safari
gnus south africa safari
big five leopard south africa safari tour

Do you like this tour? Get in touch with us:

Not the tour for you? Find one that fits your needs: